Priser

Priser / timeløn / tilkald

Timesats for en svend: 674 kr./time
Timesats for en lærling: 430 kr./time
Afregnes pr. min. takst
Vagttilkald: 1000,- dkr
Timeløn overtid: 815,- dkr.
Timeløn Lørdag: 815,- dkr.
Timeløn teknikker/gear: 815,- dkr.

(Ved tilkald afregnes første time komplet)
Tlf: 7320 2523
Mail: mail@lastvognscentersyd.dk

Bankoplysninger: Kreditbanken
7932.    0001185062

Vi forhandler og samarbejder bl.a. med:

Lyst til at høre mere?
Ring på:

73 20 25 23
Vi ringer dig også gerne op